Jõustumise kuupäev: aprill 2018

Need privaatsust puudutavad reeglid kehtivad veebisaidile www.sportshotel.lv, mis kuulub majutusasutusele Sports Hotel, kes seda haldab. Need reeglid kirjeldavad seda, kuidas me kogume ja kasutame teavet, mis võib sisaldada isiklikke andmeid, mida sa meie veebisaidil (naktsmajas.lv) jagad. Reeglites on kirjas ka valikud seoses sellega, kuidas me sinu isiklike andmeid kasutame, ning see, kuidas sa nendele andmetele ligi pääsed ja neid uuendada saad.

Andmete kogumine

Meie kogutavate isiklike andmete tüüpide hulka kuuluvad:

 • Sinu eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber ja kodune aadress;
 • Krediitkaardiandmed (kaardi tüüp, krediitkaardi number, kaardil olev nimi, aegumiskuupäev ja turvakood);
 • Külastaja peatumise andmed, sealhulgas saabumise ja lahkumise kuupäev, esitatud erisoovid, tähelepanekud sinu eelistuste kohta seoses teenustega (sealhulgas toa eelistus, mugavuste või muude teenuste kasutamine);
 • Sinu jagatud teave oma turunduseelistuste kohta või teave, mida jagad küsitlustele vastates, võistlustel osaledes või sooduspakkumisi kasutades;

Saad alati valida, milliseid isiklikke andmeid (kui üldse) meiega jagada soovid. Kui otsustad mõningaid andmeid meiega mitte jagada, võib see mõjutada mõndade teenuste pakkumist.

Andmed, mida kogume automaatselt

Meie veebisaiti kasutades kogume ka automaatselt andmeid, millest osad võivad olla isiklikud andmed. See hõlmab sellist teavet, nagu keeleseaded, IP-aadress, asukoht, seadme seaded, seadme operatsioonisüsteem, sisselogimisteave, kasutusaeg, soovitud URL, staatuse aruanne, kasutaja agent (teave brauseri versiooni kohta), operatsioonisüsteem, tulemus (vaataja või broneerija), sirvimisajalugu, kasutaja broneeringu ID ja vaadatud teabe tüüp. Võime automaatselt koguda teavet ka küpsiste abil. Rohkem teavet selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame, leiad klikates siia.

Töötlemise eesmärgid

Kasutame sinu isiklikke andmeid järgnevatel eesmärkidel:

 • A. Broneeringud: kasutame sinu isiklikke andmeid, et sinu internetis tehtud broneering kinnitada ja seda hallata.
 • B. Klienditeenindus: kasutame su isiklikke andmeid klienditeeninduse pakkumiseks.
 • C. Külastajate arvustused: võime sinu kontaktandmeid kasutada selleks, et sind e-posti teel pärast su peatumist arvustust kirjutama kutsuda. See võib aidata teistel reisijatel neile kõige paremini sobivat majutust valida. Kui esitad arvustuse, võidakse see meie veebisaidil avaldada.
 • D. Turundustegevused: kasutame sinu isiklikke andmeid ka turundustegevuseks vastavalt kehtivatele seadustele. Juhul kui kasutame su isiklikke andmeid otseturunduse eesmärgil, nt turunduslikud uudiskirjad ning reklaamid uute toodete ja teenuste või muude pakkumiste kohta, mis sind huvitada võivad, siis lisame alati lingi, mille kaudu saad soovi korral tulevikus saadetavatest sõnumitest loobuda.
 • E. Muu teave: olenevalt andmetest, mida meiega jagad, võime mõnel muul juhul sinuga e-posti, posti, telefoni või sõnumi teel ühendust võtta. Sellel võib olla mitu põhjust:
  • a. Võime vastata sinu sooviavaldustele ja nendega tegeleda.
   b. Kui sa ei ole internetis oma broneeringut lõpule viinud, võime saata sulle e-kirja, millega tuletame meelde broneerimist jätkata. Usume, et see lisateenus on sulle kasulik, kuna saad broneerimist jätkata, ilma et peaksid uuesti majutust otsima või broneerimisandmeid algusest peale sisestama.
   c. Kui meie teenuseid kasutad, võime sulle saata küsitluse või kutsuda sind üles oma kogemusi meie veebisaidil jagama. Usume, et see lisateenus on sulle ja ka meile kasulik, kuna saame oma veebisaiti sinu tagasiside abil täiustada.
 • F. Andmete analüüs, täiustamine ja uuringud: kasutame isiklikke andmeid selleks, et viia läbi uuringuid ja andmete analüüsi. Võime kasutada selleks kolmanda osapoole abi. Võime nende uuringute tulemusi anonüümsel ja kokkuvõtlikul kujul jagada ja avaldada, muuhulgas kolmandate osapooltega. Kasutame sinu isiklikke andmeid analüütilistel eesmärkidel, et oma teenuseid parendada, kasutajakogemust täiustada ning meie reisimisega seotud veebiteenuste funktsionaalst ja kvaliteeti parendada.
 • G. Turvalisus, pettuste tuvastamine ja ennetamine: kasutame teavet, mille hulgas võib olla ka isiklikke andmeid selleks, et ennetada pettust ning muid ebaseaduslikke tegevusi ja rikkumisi. Samuti kasutame seda teavet, et pettusi uurida ja tuvastada. Võime kasutada isiklikke andmeid ohu hindamisel ja turvalisuskaalutlustel, sealhulgas kasutajate tuvastamiseks. Nendel eesmärkidel võidakse isiklikke andmeid jagada kolmandate osapooltega, nagu õiguskaitseasutused, vastavalt kehtivatele seadustele ja välistele nõustajatele.
 • H. Seadustest lähtumine ja neile vastamine: mõnedel juhtudel võime teavet, sealhulgas isiklikke andmeid, kasutada ka õigusvaidlustega tegelemiseks ja nende lahendamiseks, seaduslike uurimiste ja seaduste täitmise eesmärgil või selleks, et tagada kokkulepetest kinnipidamine või vastata õiguskaitsenõudmistele, kui need tulenevad seadustest.
 • Kui kasutame automaatseid vahendeid isiklike andmete töötlemiseks ja sellel on õiguslikud tagajärjed või suur mõju sulle, siis rakendame sobivad meetmed, et tagada sinu õigused ja vabadused, sealhulgas õigus asjasse inimesi kaasata.

Õiguslikud alused

 • Tulenevalt eesmärkidest A ja B toetume lepingust kinnipidamisele: sinu andmete kasutamine võib olla vajalik seoses meiega tehtud lepingust kinnipidamisega. Näiteks kui kasutad meie teenuseid veebis broneerimiseks, kasutame sinu andmeid, et täita meie kohustust see broneering vastavalt sinuga tehtud lepingule kinnitada ja seda hallata.
 • Tulenevalt eesmärkidest C–H toetume selle põhjendatud huvidele: võime kasutada sinu andmeid oma põhjendatud huvides, näiteks veebisaidil, e-kirjades ja uudiskirjades sulle parima sobiva sisu pakkumiseks, oma toodete ja teenuste ning meie veebisaidi sisu parendamiseks ja reklaamimiseks ning administratiivsetel, petturluse ennetamisega seotud ja õiguslikel eesmärkidel. Kui kasutame isiklikke andmeid oma põhjendatud huvide täitmiseks, tasakaalustame alati sinu õigused ja huvid seoses sinu andmete turvalisusega meie õiguste ja huvidega.
 • Seoses eesmärgiga H toetume ka, kus asjakohane, meie kohustusele olla vastavuses kehtivate seadustega.
 • Kui see on seadustega nõutud, siis küsime sinu nõusolekut enne sinu isikuandmete töötlemist otseturunduse eesmärkidel.

Kui see on seadustega ette nähtud, siis küsime sinu nõusolekut. Võid igal hetkel oma nõusolekust loobuda, võttes meiega ühendust nende privaatsust puudutavate reeglite lõpus olevate aadresside kaudu.

Kui soovid punktides C–F välja toodud töötlemist vaidlustada ning sellest töötlemisest loobumine pole vastavas ulatuses otse võimalik (nt sinu konto seadete all), siis võta palun majutusasutusega info@sportshotel.lv ühendust.

Andmete jagamine

 • Booking.com: teeme koostööd Booking.com BV-ga, mille peakorter asub aadressil Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holland (www.booking.com) (edaspidi Booking.com), et pakkuda sulle meie veebipõhiseid broneerimisteenuseid. Kuigi meie loome sellele saidile sisu ning sina teed broneeringu otse meiega, töödeldakse broneeringuid Booking.com-i kaudu. Andmeid, mida sa siia veebilehele sisestad, jagatakse seetõttu ka Booking.com-i ja selle jaotuspartneritega. See võib endas hõlmata isiklikke andmeid, nagu sinu nimi, kontaktandmed, makseandmed, sinuga koos reisivate külastajate nimed ning kõik su broneerimisel valitud eelistused.
  Kui soovid rohkem teavet Booking.com-i ettevõttepere kohta, siis külasta lehte „Booking.com-ist“.

Booking.com saadab sulle kinnituskirja, saabumiseelse e-kirja ning pakub sulle teavet piirkonna ja meie majutusasutuse kohta. Lisaks pakub Booking.com sulle rahvusvahelist ööpäevaringset klienditeenindust oma kohalikest kontoritest enam kui 20 keeles. Kui jagad oma andmeid Booking.com-i globaalse klienditeeninduse personaliga, saavad nad sulle vastata, kui abi vajad. Booking.com võib kasutada sinu andmeid tehnilistel, analüütilistel ja turundusega seotud eesmärkidel vastavalt Booking.com-i privaatsust puudutavates reeglites kirjeldatule. See võib tähendada, et su andmeid võidakse analüüsi eesmärkidel jagada ka teiste Booking Holdings Inc.-i liikmetega, et teha sulle reisimisega seotud pakkumisi, mis võiksid sulle huvi pakkuda ning kohandada teenuseid sulle vastavalt. Kui see on seadustega nõutud, siis küsib Booking.com sinu nõusolekut. Kui sinu andmed suunatakse väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda asuvasse riiki, siis sõlmib Booking.com vajalikud lepingud, et tagada sinu andmete kaitse vastavalt Euroopa standarditele. Kui sul on küsimusi selle kohta, kuidas Booking.com su isiklikke andmeid töötleb, võta palun ühendust aadressil dataprotectionoffice@booking.com.

 • BookingSuite: võimalik, et sinu isiklikke andmeid jagatakse BookingSuite BV-ga, mis asub aadressil Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holland. See on ettevõte, mis juhib seda veebisaiti ja veebisaiti suite.booking.com.
 • Kolmanda osapoole teenusepakkujad: kasutame teenusepakkujaid, et sinu isiklikke andmeid töödelda (seda vaid rangelt meie nimel). See töötlemine toimuks privaatsusega seotud reeglites välja toodud juhtudel, näiteks broneeringute maksete vahendamiseks, turundamisega seotud materjalide saatmiseks või andmete analüüsimise eesmärkidel. Need töötlejad on meiega sõlminud konfidentsiaalsuse tagamise lepingud ning neil ei ole lubatud kasutada sinu isikuandmeid enda tarbeks ega ühelgi muul eesmärgil.
 • Pädevad ametiasutused: jagame isiklikke andmeid õiguskaitse- ja teiste ametivõimudega määral, mis on seadusega nõutud või vältimatult vajalik kuritegevuse ja petturluse tuvastamiseks, ennetamiseks või karistamiseks.

Rahvusvaheline andmete edastamine

Isiklike andmete edastamine, nagu nendes privaatsust puudutavates reeglites kirjeldatud, võib hõlmata isiklike andmete saatmist riikidesse, mille andmekaitseseadused ei ole nii põhjalikud kui Euroopa Liidu liikmesriikides. Kui see on nõutud vastavalt Euroopa seadustele, siis edastame isiklikke andmeid ainult saajatele, kes pakuvad piisavalt kõrgel tasemel andmekaitset. Nendel juhtudel sõlmime lepingud, et tagada sinu isiklikke andmete kaitse vastavalt Euroopa standarditele. Kui soovid vastavaid klausleid näha, siis võid seda meilt küsida, võttes meiega allolevate kontaktandmete abil ühendust.

Turvalisus

BookingSuite järgib mõistlikke protseduure, et ennetada loata ligipääsu teabele, sealhulgas isiklikele andmetele, ja selle väärkasutamist. Kasutame sobivaid ärisüsteeme ja protseduure, et teavet, sealhulgas isiklikke andmeid, kaitsta. Kasutame ka turvaprotseduure ning tehnoloogilisi ja füüsilisi piiranguid meie serverites olevate isiklikele andmetele ligipääsu saamiseks ja nende kasutamiseks. Vaid vastavate lubadega personalil on oma tööülesannetega seoses ligipääs isiklikele andmetele.

Andmete säilitamine

Säilitame sinu andmeid, sealhulgas isiklikke andmeid, nii kaua, kui see see on meie hinnangul vajalik sulle teenuste pakkumiseks, kohalduvate seaduste täitmiseks, mis tahes osapooltega seotud vaidluste lahendamiseks või muudel meie äri juhtimisega seotud eesmärkidel, näiteks pettuste ja teiste ebaseaduslike tegevuste ennetamine ja tuvastamine. Kõigile isiklikele andmetele, mida salvestame, kehtivad need privaatsust puudutavad reeglid. Kui sul on küsimusi konkreetse salvestusperioodi kohta, mis puudutab kindlat tüüpi sinuga seotud isiklikke andmeid, mida me töötleme, siis võta meiega allolevate kontaktandmete abil ühendust.

Sinu valikud ja õigused

Soovime, et sul oleks kontroll selle üle, kuidas me sinu isiklikke andmeid kasutame. Saad seda otsustada järgnevatel viisidel:

 • saad meilt küsida koopiat isiklikest andmetest, mida sinu kohta salvestame;
 • saad meile teada anda muudatustest sinu isiklikes andmetes või saad paluda meil sinu kohta salvestatud isiklikke andmeid parandada;
 • kindlatel juhtudel saad paluda meil sinu kohta salvestatud isiklikke andmeid kustutada, blokeerida, nende töötlemist piirata või esitada vastuväite kindlate viiside suhtes, kuidas me sinu isiklikke andmeid kasutame;
 • kindlatel juhtudel saad paluda meil sinu kohta salvestatud isiklikud andmed kolmandale osapoolele saata.

Juhtudel, kui kasutame sinu isiklikke andmeid toetudes sinu antud loale, on sul õigus vastavalt kehtivale seadusele igal ajal see luba tagasi võtta. Lisaks, kui töötleme su isiklikke andmeid tulenevalt õiguslikest või üldsuse huvidest, siis on sul vastavalt kehtivale seadusele igal ajal õigus esitada vastuväide seoses sinu isiklike andmete kasutamisega.

Usaldame, et tagad selle, et sinu isiklikud andmed on täielikud, täpsed ja ajakohased. Palun anna meile esimesel võimalusel teada oma isiklike andmetega seotud muudatustest või ebatäpsustest, võttes ühendust majutusasutusega info@sportshotel.lv . Töötleme sinu taotlust vastavalt kehtivatele seadustele.

Küsimused või kaebused

Kui sul on küsimusi või muresid seoses sinu isiklike andmete töötlemisega või soovid teostada selle teatisega seotud õigusi, siis võta meiega ühendust: info@sportshotel.lv . Küsimuste ja kaebuste korral võid pöörduda ka oma kohaliku andmekaitseasutuse poole.

Teatise muudatused

Nagu meie ettevõtegi, muutub ka see privaatsust puudutavate reeglite teatis aeg-ajalt. Kui soovid näha selle privaatsust puudutavate reeglite teatise muudatusi, siis soovitame sul seda teatist külastada, et muudatusi näha. Kui teeme olulisi muudatusi või muudatusi, mis sind mõjutavad (nt kui peaksime isiklikke andmeid hakkama töötlema muudel eesmärkidel kui ülal välja toodud), siis võtame sinuga enne nende muudatuste elluviimist ühendust.